Chrome 6? Chrome 3? Chrome 3.000!

Het gebruik van zeswaardig chroom is goedgekeurd door Europa tot september 2024. De goedkeuringen zijn hernieuwbaar …

Driewaardig chroom lijkt zich op te werpen als alternatief voor zeswaardig chroom waar rekening mee moet worden gehoude

Hoe dient u Cr6 af te voeren in overeenstemming met de milieuomstandigheden en toepasselijke wetgeving?

Hoe bereidt u zich voor om chroom 3-technologie te integreren in 2024?

En terwijl u chroom 3.000 maakt, krijgt u een moderne “driewaardige” Cr6-lijn!

Onderzoek

Het gebruik van zeswaardig chroom is goedgekeurd door Europa tot september 2024. De goedkeuringen zijn hernieuwbaar …

Ecoverantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling zijn twee onlosmakelijke begrippen voor een modern en concurrerend kwaliteitsbeleid van de chemische industrie.

REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te bevorderen.

Overeenkomstig bijlage XIV van de REACH-verordening moet toestemming worden verkregen om bepaalde stoffen te gebruiken. Zeswaardig chroom, of “chroome-6”, of “chroomtrioxide” is daar een van. Dit is de grondstof om te hardverchromen. Het is een methode die in tal van toepassingen wordt gebruikt omwille van zijn specifieke eigenschappen. Hierbij wordt zeswaardig chroomzout elektrisch gereduceerd tot metallisch chroom op het onderdeel van de klant.

“In metaalvorm is chroom absoluut niet giftig en wordt het zelfs als voeding beschouwd! ”

De onderneming Verbrugge heeft via het CTAC-consortium een ​​UPSTREAM-dossier ingediend dat door ECHA wordt onderzocht op chroomtrioxide in het kader van hardverchroming.

Sinds september 2017 en in overeenstemming met de termijn aanbevolen door het Comité risicobeoordeling, zijn de regels als volgt vastgesteld:

 • Vergunning van minimaal zeven jaar met verlenging, onder voorbehoud dat een nieuwe vergunningsaanvraag wordt ingediend.
 • Toelevering van de stof door een geregistreerde leverancier
 • Kennisgeving van het gebruik van de stof bij ECHA
 • Gebruik van de stof in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in het vergunningsdossier
 • Verder zoeken naar alternatieve oplossingen

ECHA is zich ervan bewust dat veel bedrijfssectoren gebruikers zijn en dat er nog steeds geen legitieme vervanger is ontwikkeld.

Vandaag mag Verbrugge doorgaan met het exploiteren van zeswaardig chroom om uw onderdelen te verchromen tot ten minste 2024! We werken met een geregistreerde leverancier en we passen de operationele voorwaarden en risicobeheersmaatregelen toe die worden beschreven in de vergunningsaanvraag van de CTACSub.

Driewaardig chroom lijkt zich op te werpen als alternatief voor zeswaardig chroom waar rekening mee moet worden gehouden

Tot op vandaag werden verschillende alternatieven onderzocht voor hardverchromen. De coating op basis van driewaardig chroomzout komt vanzelf terug:

 • Het is hetzelfde materiaal dat uw onderdelen beschermt: chroom!
 • Het is dezelfde technologie voor het reduceren van een chroomzout door elektrolyse.
 • De gebruikte chemie is niet-toxisch en niet geclassificeerd in bijlage XIV van ECHA
 • Wij beschikken al sinds 1941 over de knowhow voor elektrolytisch coating!

De langverwachte hardchroomcoating van driewaardig chroomzout is weer in de belangstelling komen te staan Deze coating wordt sinds 2013 bestudeerd door de sector en werpt zich op als een geloofwaardig, veelzijdig en concurrerend alternatief.

 • Diktes van enkele micrometers tot enkele honderden micrometers.
 • Hoge hardheid bij het verlaten van het bad > 750 Hv
 • Taber-equivalente slijtvastheid
 • Corrosiebestendigheid met nikkelonderlaag

Onze onderzoeks- en ontwikkelingsteams werken aan de beheersing van dit nieuwe proces om u te begeleiden bij deze duurzame transitie.

Verchroomde stang met zeswaardig chroom

Verchroomde stang met driewaardig chroom

Hoe dient u Cr6 af te voeren in overeenstemming met de milieuomstandigheden en toepasselijke wetgeving?

Verbrugge heeft altijd met plaatselijke autoriteiten samengewerkt om te voldoen aan uw behoeften op het gebied van hardverchromen, in overeenstemming met de vereisten op het gebied van milieu en volksgezondheid.

Onze teams integreren elke dag opnieuw duurzame ontwikkeling en ecodesign in hun werkzaamheden.

Ons kwaliteitsteam volgt nauwgezet de ontwikkelingen van de normen voor werknemers- en milieubescherming, werkt regelmatig onze database voor chemisch beheer bij en verbetert onze controle- en beschermingsmiddelen. De risico’s beheersen, onze medewerkers beschermen en onze omgeving behouden is onze prioriteit:

 • Bescherming en sensibilisering van onze teams
 • Afvalwaterzuiveringsinstallatie door middel van fysicochemie
 • Luchtbehandeling
 • Moderne, veelzijdige en herbruikbare tools.
 • Continue verbetering van onze chemische producten, procedures en productielijnen.

Hoe bereidt u zich voor om chroom 3-technologie te integreren in 2024? En terwijl u chroom 3.000 maakt, krijgt u een moderne “driewaardige” Cr6-lijn!

“Er is altijd een moment waarop de beperkingen van de maatschappij en de planeet u inhalen”

 

Dankzij een strategie van duurzame ontwikkeling en energie-efficiëntie kunnen we ons concurrentievermogen vergroten.

In samenwerking met tal van regionale spelers (scholen, openbare en particuliere laboratoria …) werd in 2016 het Chrome 3000-project opgestart om tegen 2020 een hightechworkshop voor u klaar te hebben met een moderne Chrome 6-lijn dat klaar is voor driewaardig chroom.

Om klaar te zijn voor wat de toekomst ons zal brengen, zal deze industriële tool onze huidige procedure voor hardverchroming, met zeswaardig chroom, en kunnen integreren met onze toekomstige procedure, met driewaardig chroom.

Er zijn verschillende relevante onderzoeken uitgevoerd: …

– In kaart brengen van energiestromen

– Een betrokken bedrijf, dat rechtstreeks in contact staat met de klant

– Gerobotiseerde, geautomatiseerde en veelzijdige verchroomlijn

– Simulatie van elektrolytische coatingprocedures

We werken nauw samen met fabrikanten en onderzoekers aan de ontwikkeling en toepassing van het hardverchoomproces met driewaardige chroom.

Dit is een technische uitdaging die essentieel en duurzaam is, daarom verbindt Verbrugge zich ertoe om deze overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen voor u en u de best mogelijke continuïteit van de dienstverlening te garanderen!